487 / 1000

Història mínima de Catalunya

Quan i com va sorgir Catalunya?

Quina és la història de la bandera catalana?

Per què l’expansió catalana es va dirigir cap al Mediterrani?

Quin és l’origen de la Generalitat?

Quin és el text en català més antic que es conserva?

Per què es van produir les guerres remences?

Com van afectar Catalunya les guerres carlines?

Quan i com va aparèixer el nacionalisme català?

Quin paper va tenir Catalunya en l’Espanya republicana?

Com es va manifestar la repressió durant el franquisme?

Com es va iniciar el procés autonòmic i l’estatut d’autonomia?

Amb quins desafiaments s’ha d’encarar la Catalunya del segle XXI?

Jordi Canal

Jordi Canal (Olot, Gerona, 1964), es doctor en historia y profesor en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París). Hasta 2001 enseñó en la Universitat de Girona. En la actualidad dirige la obra España, 1808-2010, en seis volúmenes. 

Libros relacionadosˇ
Tapa_300812
Historia mínima de España
9788416142088
Historia mínima de Cataluña
9788415832140_cub
Historia mínima del País Vasco
9788416354078
Historia mínima de Galicia
Historia mínima de España
Juan Pablo Fusi
Historia mínima de Cataluña
Jordi Canal
Historia mínima del País Vasco
Jon Juaristi
Historia mínima de Galicia
Justo Beramendi